Profil Kandydata na Kierowcę

Aby rozpocząć kurs prawa jazdy jakikolwiek kategorii należy wcześniej wyrobić tak zwany Profil Kandydata na Kierowcę (numer PKK). 

Jest to wymóg związany ze ze zmianami, które weszły w życie od 19 stycznia 2013 r.

W tym celu należy: 

 1. Udać się do lekarza w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego u lekarza orzecznika (to nie to samo, co lekarz rodzinny!)
 • Kat. B – przed wizytą niezbędne będzie wypełnienie orzeczenia o stanie zdrowia (KLIK). 
 • Kat. B+E – badania nie są koniecznie, ponieważ obejmują je złożone badania z kat. B.
 • Kat. A  – osoby które kiedyś już robiły prawo jazdy kategorii B, mogą zweryfikować złożone badania w Wydziale Komunikacji czy przypadkiem nie obejmują one również kategorii A. W tym celu wystarczy zadzwonić do Wydziału Komunikacji i dopytać o to.
 • Kat. C lub C, C+E – W przypadku robienia kategorii C lub C,C+E  niezbędne będą podstawowe badania i dodatkowe badania psychotechniczne.

Badania na prawo jazdy w Mikołowie robi placówka Alimed, znajdująca się przy ul. Krawczyka 1. Koszt badań to ok. 250 zł (należy się tam udać wraz z wypełnionym oświadczeniem o stanie zdrowia). Nr telefonu: 519 899 808.

 1. Wypełnienie  wniosku o wydanie prawa jazdy – druk dwustronny w (postaci broszury) KLIK
 2. Zdjęcie –  KLIK
 3. Zgoda rodziców  w przypadku osób niepełnoletnich  KLIK 
 4. Wizyta w Wydziale Komunikacji właściwym do miejsca zamieszkania –  mając wszystkie dokumenty należy udać się do Wydziału Komunikacji, który od ręki powinien wydać numer PKK. 
  Numer należy dostarczyć/wysłać do biura Ośrodka przed rozpoczęcie kursu.

W biurze Ośrodka otrzymacie wszystkie niezbędne dokumenty oraz wskazówki jak należy wyrobić numer PKK.