Czy potrzebuję numer PKK?

Tak, numer jest niezbędny do rozpoczęcia jakiejkolwiek formy szkolenia w naszym ośrodku.

Jak wyrobić numer PKK?

Odpowiedź znajdziesz w zakładce numer PKK KLIKNIJ

Kiedy mogę rozpocząć kurs prawa jazdy?

Kurs można rozpocząć 3 miesiące przed kwalifikowanym wiekiem. Wydział Komunikacji nie wyda wcześniej numeru PKK, niż w dniu poprzedzającym 3 miesięczny okres kwalifikacji (czyli jeśli urodziłeś się 3 kwietnia, numer PKK otrzymasz najwcześniej 3 stycznia).

W przypadku kategorii motocyklowych zachęcamy do zaliczenia egzaminu teoretycznego w WORDzie, do którego można przystąpić na 1 miesiąc przed kwalifikowanym wiekiem.

Czy koszt kursu mogę rozłożyć na raty?

Tak, oferujemy takie rozwiązanie naszym kursantom. Dobrze, gdy prz zapisie na kurs prawa jazdy zostanie wpłacona jakaś zaliczka (500 zł). Następnie w czasie trwania kursu, kursant opłaca sobie kurs w dogodnych ratach w dowolnych kwotach, tak, aby opuszczając nasz Ośrodek miał uregulował całą należność za kurs.

Czy muszę mieć swój kask lub inne elementy motogarderoby na jazdy motocyklem?

Tak i nie 🙂 Zachęcamy kursantów, aby na część praktyczną kursów przynosili swój  kask posiadający odpowiednie atesty (CE) oraz rękawice. Dyktowane jest to kwestiami higienicznymi – jednak jeśli faktycznie nie jesteś w stanie zorganizować sobie kasku na jazdy możesz na nas liczyć – udostępnimy Ci go (weź tylko kominiarkę). Z naszej strony zapewniamy ochraniacze, system komunikacji jak i odpowiednie oznakowane kamizelki. Jeśli posiadasz jeszcze inne elementy garderoby motocyklowej zabierz ją śmiało. Bezpieczeństwo to podstawa!

Szczegóły w zakładce pierwsze jazdy motocyklem. 

Dokumenty do pobrania

✔️ Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia kierowcy – ściągnij

✔️ Wniosek o wydanie prawa jazdy – ściągnij

✔️ Zgoda rodziców osoby niepełnoletniej – ściągnij